Login to your account

Username *
Password *

RRT siekia įtvirtinti asmens tapatybės tikrinimą nuotoliu

By RRT Lapkritis 20, 2023 213

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) siekia teisiškai įtvirtinti papildomą fizinio asmens tapatybės tikrinimą vaizdo priemonėmis.

„Nauji pažangūs technologiniai sprendimai jau sudaro galimybę saugiai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę nuotoliniu būdu vaizdo priemonėmis, tačiau šiuo metu galiojanti asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus sertifikatus tvarka tokios galimybės dar nenustato“, – aiškina Irma Kazlienė, RRT skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovė.

Pasak jos, projekte yra siekiama įtvirtinti technologiškai neutralų reglamentavimą, kuris neskatintų ir neribotų konkrečių technologijų naudojimo tikrinant asmens tapatybę vaizdo priemonėmis. Dėl to  projekte yra nustatomi baziniai reikalavimai asmens tapatybės tikrinimui vaizdo priemonėmis, įtvirtinant, kad detaliai asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis procesas turi būti aprašytas kvalifikuoto teikėjo ar įgaliotosios trečiosios šalies veiklos dokumentuose.

Projekte taip pat įtvirtinama, kad asmens tapatybę vaizdo priemonėmis tikrinantis kvalifikuotas teikėjas privalo turėti asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis rizikų valdymo planą, kuriame būtų nurodytos asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis saugumui kylančios rizikos, atliktas jų vertinimas ir numatytos rizikoms valdyti reikiamos techninės ir organizacinės priemonės.

„Dar viena svarbi dalis – privalo būti paskirti už asmens tapatybės, tapatybės klastojimo prevenciją ir biometrinių duomenų sukčiavimo prevenciją atsakingi žmonės“, – pabrėžia I. Kazlienė.

Priėmus projektą, kvalifikuotiems teikėjams bus sudaryta galimybė diegti naujus technologinius sprendimus ir išduodant kvalifikuotus sertifikatus asmens tapatybę tikrinti vaizdo priemonėmis. Tuo tarpu patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams atsiras galimybė patogesniu būdu gauti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, o tai didins tokių paslaugų patrauklumą ir platesnį jų naudojimą.

Iki lapkričio 30 dienos vyksta viešoji konsultacija, kurios metu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir kiti suinteresuotieji asmenys gali teikti savo siūlymus ir pastabas šiam projektui. 

Susipažinti su RRT projektu galite čia: https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/

Rate this item
(0 votes)